Chào mừng quý khách hàng đến với
Công ty Cổ phần Bao bì Cấp 1 PGA

Chính sách bảo mật

Tại sao PGA cần thông tin của bạn?

PGA thu thập từ bạn các thông tin cần thiết để phục vụ cho những sản phẩm và dịch vụ của PGA mà bạn tiếp cận. Khi bạn trở thành khách hàng hoặc thành viên của PGA, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin nhất định để chúng tôi có thể thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng của bạn. Điều này bao gồm các thông tin liên hệ, thông tin giao hàng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin về doanh nghiệp của bạn để hỗ trợ việc phân phối các sản phẩm của PGA.

PGA sẽ sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

PGA có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích mà bạn mong đợi một cách hợp lý, chẳng hạn như quản lý tài khoản, thanh toán, liên hệ với bạn hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.

PGA sẽ tiết lộ thông tin gì?

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn được bảo mật nghiêm ngặt. PGA sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.