Chào mừng quý khách hàng đến với
Công ty Cổ phần Bao bì Cấp 1 PGA

PET plastic bottles for tablets

PET plastic bottles containing 625 ml green tablets

ID: FPSPL020-GRE
Thông số kỹ thuật
625 ml
42 g
156 mm
GPI 53-400
80.8 mm
Green
Quality standards

GMP packaging

Packing process

Product => PE film => (Carton) => Pallet

Uses

Holding tablets, hard capsules, soft capsules, etc.

Liên hệ báo giá Yêu cầu mẫu thử

Các sản phẩm cùng nhóm

Mã sản phẩm Volume Mass Height Bottleneck Diameter Color
FPSPL010-AMB 120 ml13.5 g86.8 mmGPI 38-40049.9 mmAmber
FPSPL021-GRE 750 ml55 g167.5 mmGPI 53-40088.7 mmGreen
FPSPL021-AMB 750 ml55 g167.5 mmGPI 53-40088.7 mmAmber
FPSPL020-AMB 625 ml42 g156 mmGPI 53-40080.8 mmAmber
FPSPL019-GRE 500 ml42 g143.2 mmGPI 53-40079.6 mmGreen
FPSPL019-AMB 500 ml42 g143.2 mmGPI 53-40079.6 mmAmber
FPSPL018-GRE 500 ml45 g129.7 mmGPI 45-40080.2 mmGreen
FPSPL017-GRE 400 ml37 g131 mmGPI 45-40072.8 mmGreen
FPSPL017-AMB 400 ml37 g131 mmGPI 45-40072.8 mmAmber
FPSPL016-GRE 300 ml30 g120 mmGPI 45-40068.5 mmGreen
FPSPL016-AMB 300 ml30 g120 mmGPI 45-40068.5 mmAmber
FPSPL015-AMB 275 ml30 g114 mmGPI 45-40065.2 mmAmber
FPSPL014-GRE 250 ml30 g112 mmGPI 45-40063.5 mmGreen
FPSPL014-AMB 250 ml30 g112 mmGPI 45-40063.5 mmAmber
FPSPL013-GRE 225 ml28 g106.9 mmGPI 45-40061.4 mmGreen
FPSPL012-GRE 175 ml19 g97 mmGPI 38-40056.6 mmAmber
FPSPL012-AMB 175 ml19 g97 mmGPI 38-40056.6 mmAmber
FPSPL011-GRE 150 ml18 g94.3 mmGPI 38-40052.6 mmGreen
FPSPL011-AMB 150 ml18 g94.3 mmGPI 38-40052.6 mmAmber
FPSPL008-GRE 75 ml10 g73.8 mmGPI 33-40043 mmGreen
FPSPL009-GRE 100 ml13.5 g81.8 mmGPI 38-40046.1 mmGreen
FPSPL009-AMB 100 ml13.5 g81.8 mmGPI 38-40046.1 mmAmber
FPSPL018-AMB 500 ml45 g129.7 mmGPI 45-40080.2 mmAmber
FPSPL015-GRE 275 ml30 g114 mmGPI 45-40065.2 mmGreen
FPSPL013-AMB 225 ml28 g106.9 mmGPI 45-40061.4 mmAmber
FPSPL010-GRE 120 ml13.5 g86.8 mmGPI 38-40049.9 mmGreen
FPSPL008-AMB 75 ml10 g73.8 mmGPI 33-40043 mmAmber
If you need to find products according to special requirements, please contact Hotline 0902256903 or email businessdoanh@pgagmp.com.vn for support.
Yêu cầu mẫu thử!

1/ Sản phẩm quý khách cần mẫu thử:

x
PET plastic bottles containing 625 ml green tablets
625 ml
42 g
156 mm
GPI 53-400
80.8 mm
Green

Chọn thêm các sản phẩm khác

Tích chọn vào ô trước sản phẩm quý khách muốn nhận mẫu thử.

PET plastic bottle with 120ml amber GPI 38-400
120 ml
13.5 g
86.8 mm
GPI 38-400
49.9 mm
Amber
PET plastic bottle with 750 ml green GPI 53-400
750 ml
55 g
167.5 mm
GPI 53-400
88.7 mm
Green
PET plastic bottle for tablets 750ml amber
750 ml
55 g
167.5 mm
GPI 53-400
88.7 mm
Amber
PET plastic bottle containing 625 ml amber GPI 53-400
625 ml
42 g
156 mm
GPI 53-400
80.8 mm
Amber
PET plastic bottle with 500ml green pellet GPI 53-400
500 ml
42 g
143.2 mm
GPI 53-400
79.6 mm
Green
PET plastic bottle with 500ml amber GPI 53-400
500 ml
42 g
143.2 mm
GPI 53-400
79.6 mm
Amber
PET plastic bottle with 500ml green pellet GPI 45-400
500 ml
45 g
129.7 mm
GPI 45-400
80.2 mm
Green
PET plastic bottle with 400 ml green GPI 45-400
400 ml
37 g
131 mm
GPI 45-400
72.8 mm
Green
PET plastic bottle with 400ml amber GPI 45-400
400 ml
37 g
131 mm
GPI 45-400
72.8 mm
Amber
PET plastic bottle containing 300 ml green GPI tablets 45-400
300 ml
30 g
120 mm
GPI 45-400
68.5 mm
Green
PET plastic bottle containing 300 ml amber tablets
300 ml
30 g
120 mm
GPI 45-400
68.5 mm
Amber
PET plastic bottle with 275 ml amber GPI 45-400
275 ml
30 g
114 mm
GPI 45-400
65.2 mm
Amber
PET plastic bottle with 250 ml green GPI tablets 45-400
250 ml
30 g
112 mm
GPI 45-400
63.5 mm
Green
PET plastic bottle with 250ml amber GPI 45-400
250 ml
30 g
112 mm
GPI 45-400
63.5 mm
Amber
PET plastic bottle containing 225 ml green tablets
225 ml
28 g
106.9 mm
GPI 45-400
61.4 mm
Green
PET plastic bottle with 175 ml green GPI 38-400
175 ml
19 g
97 mm
GPI 38-400
56.6 mm
Amber
PET plastic bottle with 175 ml amber GPI 38-400
175 ml
19 g
97 mm
GPI 38-400
56.6 mm
Amber
PET plastic bottle with 150ml green GPI 38-400
150 ml
18 g
94.3 mm
GPI 38-400
52.6 mm
Green
PET plastic bottle with 150ml amber GPI 38-400
150 ml
18 g
94.3 mm
GPI 38-400
52.6 mm
Amber
PET plastic bottle with 75ml green pellet GPI 33-400
75 ml
10 g
73.8 mm
GPI 33-400
43 mm
Green
PET plastic bottle with 100ml green pellet GPI 38-400
100 ml
13.5 g
81.8 mm
GPI 38-400
46.1 mm
Green
PET plastic bottle with 100ml amber GPI 38-400
100 ml
13.5 g
81.8 mm
GPI 38-400
46.1 mm
Amber
PET plastic bottle with 500ml amber GPI 45-400
500 ml
45 g
129.7 mm
GPI 45-400
80.2 mm
Amber
PET plastic bottle containing 275 ml green GPI tablets 45-400
275 ml
30 g
114 mm
GPI 45-400
65.2 mm
Green
PET plastic pill bottle with 225 ml amber GPI 45-400
225 ml
28 g
106.9 mm
GPI 45-400
61.4 mm
Amber
PET plastic bottle with 120 ml green GPI 38-400
120 ml
13.5 g
86.8 mm
GPI 38-400
49.9 mm
Green
PET plastic bottle with 75ml amber GPI 33-400
75 ml
10 g
73.8 mm
GPI 33-400
43 mm
Amber

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Yêu cầu báo giá sản phẩm!

1/ Sản phẩm quý khách cần báo giá:

x
PET plastic bottles containing 625 ml green tablets
625 ml
42 g
156 mm
GPI 53-400
80.8 mm
Green

Sản phẩm khác bạn muốn nhận báo giá
Dung lượng tệp tối đa 8MB

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

    Đóng
    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

      Đóng