Chào mừng quý khách hàng đến với
Công ty Cổ phần Bao bì Cấp 1 PGA

Màng PVC/PVDC

Màng PVC/PVDC Trong K229

ID: FPPVD018-TRA
Thông số kỹ thuật
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K229
Trong suốt
Tiêu chuẩn chất lượng

GMP bao bì

Quy trình đóng gói

Sản phẩm => Túi PE => Thùng Carton

Công dụng

Dùng để ép vỉ nhôm – PVC

Ghi chú

Kích thước khổ có thể cắt tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ báo giá Yêu cầu mẫu thử

Các sản phẩm cùng nhóm

Mã sản phẩm Cấu trúc Độ dày Khổ rộng Màu sắc
FPPVD008-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK145Trong suốt
FPPVD012-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK185Trong suốt
FPPVD014-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK210Trong suốt
FPPVD016-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK225Trong suốt
FPPVD020-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK240Trong suốt
FPPVD022-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK250Trong suốt
FPPVD023-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK260Trong suốt
FPPVD021-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK245Trong suốt
FPPVD019-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK230Trong suốt
FPPVD017-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK227Trong suốt
FPPVD015-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK215Trong suốt
FPPVD013-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK195Trong suốt
FPPVD011-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK170Trong suốt
FPPVD010-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK160Trong suốt
FPPVD009-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK150Trong suốt
FPPVD007-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK140Trong suốt
FPPVD006-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK135Trong suốt
FPPVD005-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK130Trong suốt
FPPVD004-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK125Trong suốt
FPPVD003-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK120Trong suốt
FPPVD002-ORA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK115Cam
FPPVD002-BLU PVC/PVDC0.12-0.50 mmK115Xanh
FPPVD002-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK115Trong suốt
FPPVD001-ORA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK110Cam
FPPVD001-BLU PVC/PVDC0.12-0.50 mmK110Xanh
FPPVD001-TRA PVC/PVDC0.12-0.50 mmK110Trong suốt
Yêu cầu mẫu thử!

1/ Sản phẩm quý khách cần mẫu thử:

x
Màng PVC/PVDC Trong K229
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K229
Trong suốt

Chọn thêm các sản phẩm khác

Tích chọn vào ô trước sản phẩm quý khách muốn nhận mẫu thử.

Màng PVC/PVDC
Màng PVC/PVDC Trong K145
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K145
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K185
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K185
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K210
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K210
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K225
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K225
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K240
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K240
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K250
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K250
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K260
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K260
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K245
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K245
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K230
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K230
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K227
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K227
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K215
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K215
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K195
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K195
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K170
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K170
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K160
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K160
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K150
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K150
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K140
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K140
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K135
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K135
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K130
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K130
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K125
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K125
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Trong K120
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K120
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Cam K115
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K115
Cam
Màng PVC/PVDC Xanh K115
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K115
Xanh
Màng PVC/PVDC Trong K115
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K115
Trong suốt
Màng PVC/PVDC Cam K110
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K110
Cam
Màng PVC/PVDC Xanh K110
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K110
Xanh
Màng PVC/PVDC Trong K110
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K110
Trong suốt

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Yêu cầu báo giá sản phẩm!

1/ Sản phẩm quý khách cần báo giá:

x
Màng PVC/PVDC Trong K229
PVC/PVDC
0.12-0.50 mm
K229
Trong suốt

Sản phẩm khác bạn muốn nhận báo giá
Dung lượng tệp tối đa 8MB

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

    Đóng
    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

      Đóng