Chào mừng quý khách hàng đến với
Công ty Cổ phần Bao bì Cấp 1 PGA

Màng PVC

Màng PVC Trong K260

ID: FPPVC023-TRA
Thông số kỹ thuật
PVC
0.12-0.50 mm
K260
Trong suốt
Liên hệ báo giá Yêu cầu mẫu thử

Các sản phẩm cùng nhóm

Mã sản phẩm Cấu trúc Độ dày Khổ Màu sắc
FPPVC012-TRA PVC0.12-0.50 mmK185Trong suốt
FPPVC020-TRA PVC0.12-0.50 mmK240Trong suốt
FPPVC022-TRA PVC0.12-0.50 mmK250Trong suốt
FPPVC021-TRA PVC0.12-0.50 mmK245Trong suốt
FPPVC019-TRA PVC0.12-0.50 mmK230Trong suốt
FPPVC018-ORA PVC 0.12-0.50 mmK229Cam
FPPVC018-BLU PVC 0.12-0.50 mmK229Xanh
FPPVC018-TRA PVC 0.12-0.50 mmK229Trong suốt
FPPVC017-ORA PVC0.12-0.50 mmK227Cam
FPPVC017-BLU PVC0.12-0.50 mmK227Xanh
FPPVC017-TRA PVC0.12-0.50 mmK227Trong suốt
FPPVC016-ORA PVC0.12-0.50 mmK225Cam
FPPVC016-BLU PVC0.12-0.50 mmK225Xanh
FPPVC016-TRA PVC0.12-0.50 mmK225Trong suốt
FPPVC015-ORA PVC0.12-0.50 mmK215Cam
FPPVC015-BLU PVC0.12-0.50 mmK215Xanh
FPPVC015-TRA PVC0.12-0.50 mmK215Trong suốt
FPPVC014-ORA PVC0.12-0.50 mmK210Cam
FPPVC014-BLU PVC0.12-0.50 mmK210Xanh
FPPVC014-TRA PVC0.12-0.50 mmK210Trong suốt
FPPVC013-ORA PVC0.12-0.50 mmK195Cam
FPPVC013-BLU PVC0.12-0.50 mmK195Xanh
FPPVC013-TRA PVC0.12-0.50 mmK195Trong suốt
FPPVC012-ORA PVC0.12-0.50 mmK185Cam
FPPVC012-BLU PVC0.12-0.50 mmK185Xanh
FPPVC011-ORA PVC0.12-0.50 mmK170Cam
FPPVC011-BLU PVC0.12-0.50 mmK170Xanh
FPPVC011-TRA PVC0.12-0.50 mmK170Trong suốt
FPPVC010-ORA PVC0.12-0.50 mmK160Cam
FPPVC010-BLU PVC0.12-0.50 mmK160Xanh
FPPVC010-TRA PVC0.12-0.50 mmK160Trong suốt
FPPVC009-ORA PVC0.12-0.50 mmK150Cam
FPPVC009-BLU PVC0.12-0.50 mmK150Xanh
FPPVC009-TRA PVC0.12-0.50 mmK150Trong suốt
FPPVC008-ORA PVC0.12-0.50 mmK145Cam
FPPVC008-BLU PVC0.12-0.50 mmK145Xanh
FPPVC008-TRA PVC0.12-0.50 mmK145Trong suốt
FPPVC007-ORA PVC0.12-0.50 mmK140Cam
FPPVC007-BLU PVC0.12-0.50 mmK140Xanh
FPPVC007-TRA PVC0.12-0.50 mmK140Trong suốt
FPPVC006-ORA PVC0.12-0.50 mmK135Cam
FPPVC006-BLU PVC0.12-0.50 mmK135Xanh
FPPVC006-TRA PVC0.12-0.50 mmK135Trong suốt
FPPVC005-ORA PVC0.12-0.50 mmK130Cam
FPPVC005-BLU PVC0.12-0.50 mmK130Xanh
FPPVC005-TRA PVC0.12-0.50 mmK130Trong suốt
FPPVC004-ORA PVC0.12-0.50 mmK125Cam
FPPVC004-BLU PVC0.12-0.50 mmK125Xanh
FPPVC004-TRA PVC0.12-0.50 mmK125Trong suốt
FPPVC003-ORA PVC0.12-0.50 mmK120Cam
FPPVC003-BLU PVC0.12-0.50 mmK120Xanh
FPPVC003-TRA PVC0.12-0.50 mmK120Trong suốt
FPPVC002-ORA PVC0.12-0.50 mmK115Cam
FPPVC002-BLU PVC0.12-0.50 mmK115Xanh
FPPVC002-TRA PVC0.12-0.50 mmK115Trong suốt
FPPVC001-ORA PVC0.12-0.50 mmK110Cam
FPPVC001-BLU PVC0.12-0.50 mmK110Xanh
FPPVC001-TRA PVC0.12-0.50 mmK110Trong suốt
Quý khách cần tìm sản phẩm theo các yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ Hotline 0961524559 hoặc email kinhdoanh@pgagmp.com.vn để được hỗ trợ.
Yêu cầu mẫu thử!

1/ Sản phẩm quý khách cần mẫu thử:

x
Màng PVC Trong K260
PVC
0.12-0.50 mm
K260
Trong suốt

Chọn thêm các sản phẩm khác

Tích chọn vào ô trước sản phẩm quý khách muốn nhận mẫu thử.

Màng PVC
Màng PVC Trong K185
PVC
0.12-0.50 mm
K185
Trong suốt
Màng PVC Trong K240
PVC
0.12-0.50 mm
K240
Trong suốt
Màng PVC Trong K250
PVC
0.12-0.50 mm
K250
Trong suốt
Màng PVC Trong K245
PVC
0.12-0.50 mm
K245
Trong suốt
Màng PVC Trong K230
PVC
0.12-0.50 mm
K230
Trong suốt
Màng PVC Cam K229
PVC
0.12-0.50 mm
K229
Cam
Màng PVC Xanh K229
PVC
0.12-0.50 mm
K229
Xanh
Màng PVC Trong K229
PVC
0.12-0.50 mm
K229
Trong suốt
Màng PVC Cam K227
PVC
0.12-0.50 mm
K227
Cam
Màng PVC Xanh K227
PVC
0.12-0.50 mm
K227
Xanh
Màng PVC Trong K227
PVC
0.12-0.50 mm
K227
Trong suốt
Màng PVC Cam K225
PVC
0.12-0.50 mm
K225
Cam
Màng PVC Xanh K225
PVC
0.12-0.50 mm
K225
Xanh
Màng PVC Trong K225
PVC
0.12-0.50 mm
K225
Trong suốt
Màng PVC Cam K215
PVC
0.12-0.50 mm
K215
Cam
Màng PVC Xanh K215
PVC
0.12-0.50 mm
K215
Xanh
Màng PVC Trong K215
PVC
0.12-0.50 mm
K215
Trong suốt
Màng PVC Cam K210
PVC
0.12-0.50 mm
K210
Cam
Màng PVC Xanh K210
PVC
0.12-0.50 mm
K210
Xanh
Màng PVC Trong K210
PVC
0.12-0.50 mm
K210
Trong suốt
Màng PVC Cam K195
PVC
0.12-0.50 mm
K195
Cam
Màng PVC Xanh K195
PVC
0.12-0.50 mm
K195
Xanh
Màng PVC Trong K195
PVC
0.12-0.50 mm
K195
Trong suốt
Màng PVC Cam K185
PVC
0.12-0.50 mm
K185
Cam
Màng PVC Xanh K185
PVC
0.12-0.50 mm
K185
Xanh
Màng PVC Cam K170
PVC
0.12-0.50 mm
K170
Cam
Màng PVC Xanh K170
PVC
0.12-0.50 mm
K170
Xanh
Màng PVC Trong K170
PVC
0.12-0.50 mm
K170
Trong suốt
Màng PVC Cam K160
PVC
0.12-0.50 mm
K160
Cam
Màng PVC Xanh K160
PVC
0.12-0.50 mm
K160
Xanh
Màng PVC Trong K160
PVC
0.12-0.50 mm
K160
Trong suốt
Màng PVC Cam K150
PVC
0.12-0.50 mm
K150
Cam
Màng PVC Xanh K150
PVC
0.12-0.50 mm
K150
Xanh
Màng PVC Trong K150
PVC
0.12-0.50 mm
K150
Trong suốt
Màng PVC Cam K145
PVC
0.12-0.50 mm
K145
Cam
Màng PVC Xanh K145
PVC
0.12-0.50 mm
K145
Xanh
Màng PVC Trong K145
PVC
0.12-0.50 mm
K145
Trong suốt
Màng PVC Cam K140
PVC
0.12-0.50 mm
K140
Cam
Màng PVC Xanh K140
PVC
0.12-0.50 mm
K140
Xanh
Màng PVC Trong K140
PVC
0.12-0.50 mm
K140
Trong suốt
Màng PVC Cam K135
PVC
0.12-0.50 mm
K135
Cam
Màng PVC Xanh K135
PVC
0.12-0.50 mm
K135
Xanh
Màng PVC Trong K135
PVC
0.12-0.50 mm
K135
Trong suốt
Màng PVC Cam K130
PVC
0.12-0.50 mm
K130
Cam
Màng PVC Xanh K130
PVC
0.12-0.50 mm
K130
Xanh
Màng PVC Trong K130
PVC
0.12-0.50 mm
K130
Trong suốt
Màng PVC Cam K125
PVC
0.12-0.50 mm
K125
Cam
Màng PVC Xanh K125
PVC
0.12-0.50 mm
K125
Xanh
Màng PVC Trong K125
PVC
0.12-0.50 mm
K125
Trong suốt
Màng PVC Cam K120
PVC
0.12-0.50 mm
K120
Cam
Màng PVC Xanh K120
PVC
0.12-0.50 mm
K120
Xanh
Màng PVC Trong K120
PVC
0.12-0.50 mm
K120
Trong suốt
Màng PVC Cam K115
PVC
0.12-0.50 mm
K115
Cam
Màng PVC Xanh K115
PVC
0.12-0.50 mm
K115
Xanh
Màng PVC Trong K115
PVC
0.12-0.50 mm
K115
Trong suốt
Màng PVC Cam K110
PVC
0.12-0.50 mm
K110
Cam
Màng PVC Xanh K110
PVC
0.12-0.50 mm
K110
Xanh
Màng PVC Trong K110
PVC
0.12-0.50 mm
K110
Trong suốt

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Yêu cầu báo giá sản phẩm!

1/ Sản phẩm quý khách cần báo giá:

x
Màng PVC Trong K260
PVC
0.12-0.50 mm
K260
Trong suốt

Sản phẩm khác bạn muốn nhận báo giá
Dung lượng tệp tối đa 8MB

2/ Thông tin liên hệ & giao hàng:

x
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

    Đóng
    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!

      Đóng